Новини

ОБУЧЕНИЕ BAILCAST АНГЛИЯ

На 28.09.2019 г. успешно бе проведено обучение с лектор Mariusz Kisiala от BAILCAST Англия.