Новини

Представяме ВИ: TOTAL GLACELF AUTO SUPRA

TOTAL GLACELF AUTO SUPRA е антифриз с много дълъг живот на базата на моноетилен гликол с висока чистота и органични инхибитори на корозията.

Когато се смеси с подходящо количество вода, TOTAL GLACELF AUTO SUPRA се превръща в охлаждаща течност, препоръчана за всички двигатели с вътрешно горене в леки и лекотоварни автомобили, камиони, строителни и селскостопански машини.

TOTAL GLACELF AUTO SUPRA не съдържа силикати, фосфати, хромати, нитрити или бор.

Описание на продукта

Отлична защита срещу корозия, ерозия и кавитация за алуминиеви водни помпи.

Оптимизиране на топлопреноса;  напълно органичните добавки позволяват да се избегне образуването на отлагания и да се поддържат повърхностите чисти.

Добавките придават на охлаждащата течност:

             Химична неутралност (рН 7-8,5).

             Резерв на алкалност за неутрализиране на киселините, получени от изгорелите газове.

             Устойчивост на разпенване (главно нестабилност на пяната, която може да се образува).

             Съвместимост с твърда вода (до 4°C).

 

Течностите за охлаждаща течност, получени чрез разреждане на GLACELF AUTO SUPRA, също са инертни към еластомерни уплътнения и бои.

 

В съответствие с френското законодателство, отнасящо се до продуктите, съдържащи  моноетилен гликол TOTAL GLACELF AUTO SUPRA съдържа добавки, придаващи му горчив вкус, за да не бъде погълнат от деца или възрастни.

 Приложение:

 Добавя се в деминерализирана или дестилирана вода. Препоръчително съотношение: Съдържанието на антифриза TOTAL GLACELF AUTO SUPRA  в готов разтвор трябва да е не по-малко от 33%.

Превишаване на концентрацията повече от 70 % не се допуска.

*** Към артикулите --->