Рекламации

Авточасти придружени с гаранционна карта, да се монтират от сервизен специалист.

За да е валидна гаранционната карта, трябва да бъде попълнена и подпечатана от сервиза монтирал частта.

Рекламации и връщане на стоки, както и всички неуредени въпроси и възникнали недоразумение се уреждат с добрата воля на доставчика и купувача, и въз основа на Закона за защита на потребителя и Българското законодателство!