ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

АКЦИЯ – НАГРАДИ

ЗА ОБОРОТ ПРЕЗ М. МАРТ И М. АПРИЛ 2018 Г.

 

1.    Акцията е валидна за сервизи, магазини и крайни клиенти, регистрирани в електронната система на верига магазини Старс 94.

2.    Акцията не важи за търговски обекти, част от вериги вносители на авточасти.

3.    Акцията не важи за реализиран оборот от масла с марки ELF и TOTAL.

4.    Акцията е валидна само за оборот реализиран от стоки взети в указания период 01.03.2018 г. – 30.04.2018 г.

5.    Задълженията, формиращи оборота за акцията, трябва да бъдат платени според правилата за плащане приети в СТАРС 94, но не по-късно от 10.05.2018 г.

6.    За участие в акцията се приема оборотът след направената търговска отстъпка с включен данък добавена стойност.

7.    Участниците в акцията трябва да заявят избора си на подарък не по-късно от 10.05.2018 г.

8.    Подаръците се получават от търговските обекти срещу разписка /по образец/ в периода от 15.05.2018 г. до 31.05.2018 г.