Оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Всеки регистриран потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил -  http://stars94.bg/my-account.html или чрез изпращане на e-mail на custom@stars94.bg.

Регистрираният потребител може да се откаже “Старс94“ ООД да използва неговите лични данни – чрез корекция на личния си профил - http://stars94.bg/my-account.html или чрез изпращане на e-mail на custom@stars94.bg  или gdpr@stars94.bg на Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни.

 Нерегистрираните потребители могат да се възползват от правото си на корекция/отказ чрез изпращане на e-mail на custom@stars94.bg  или gdpr@stars94.bg на Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни.