Новини

Представяме ВИ: SEVAN AdBlue Течност за третиране на отработени газове с дозатор

Представяме ВИ:  SEVAN AdBlue

Течност за третиране на отработени газове с дозатор

 

AdBlue е течен реагент, използван за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели по т. нар. метод на селективната каталитична неутрализация. Представлява воден разтвор, състоящ се от високоочистен карбамид (урея) и деминерализирана вода.

Реагентът AdBlue се впръсква в ауспуха, като в резултат от селективната каталитична реакция азотните оксиди и амонякът се преобразуват в безвредните азот и водна пара.

Реагентът AdBlue позволява да се намали с 90% съдържанието на азотни оксиди (NOx) в ауспуха на дизеловите двигатели.  Разтворът на урея няма запалителни свойства.

При пожар използвайте мерки, които не вредят на околната среда.

Да се съхранява при температура не по-ниска от -5о C

Сроковете на годност в зависимост от температурата са както следва:

≤ 10 о C-36 месеца; ≤ 25 о C-18месеца

≤ 30 о C-12месеца; ≤ 35 о C-6месеца

При температура по-висока от 35о C  годността значително намалява. Не дръжте продукта на пряка слънчева светлина.

към артикула ----->