·       50% ПРИ ПОКУПКА /КОНСИГНАЦИЯ/ НА 10 И ПОВЕЧЕ ЛИТРА /МИКСИРАНО ЦЯЛАТА ГАМА TOTAL И/ИЛИ ELF 1Л., 4Л. ИЛИ 5Л./